Nästa artikel

Premium Närmare sju av tio socialsekreterare har ingen utbildning inom området neuropsykiatriska diagnoser – trots att npf-familjer är en stor målgrupp inom socialtjänsten. Nu kommer en ny bok som ska ge handläggare inom socialtjänsten mer kunskap i ämnet och bättre verktyg för att bemöta personer med dessa funktionsnedsättningar. Special Nest har intervjuat Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Attention och en av författarna till boken.

Våren 2020 genomförde riksförbundet Attention en enkätundersökning med socialsekreterare runtom i landet inom ramarna för Familjelyftet. Det var ett Arvsfondenfinansierat projekt vars syfte var att stärka npf-familjer i kontakten med socialtjänsten och ge socialsekreterarna bättre verktyg för att bemöta och hjälpa dessa familjer. I enkäten framkom bland annat att 40 procent av socialsekreterarna uppfattade att omkring 40 procent av deras klienter har eller kan ha en npf-diagnos. E

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons