Susanne Kronholm

Liv & Hem
Antalet personer som får diagnosen adhd fortsätter att öka i alla åldersgrupper. Störst är ökningen bland barn och ungdomar – och särskilt bland...
Skola
En ny rapport från Riksförbundet Attention vittnar om ett svårt läge i skolan för elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Många...
Annons
Politik
90 procent av de föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning för sina barn med funktionsnedsättning och hälften av de vuxna som ansöker för...
Skola
Riksförbundet Attentions nya rapport om problematisk skolfrånvaro målar upp en mörk bild av hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...
Liv & Hem
Närmare sju av tio socialsekreterare har ingen utbildning inom området neuropsykiatriska diagnoser – trots att npf-familjer är en stor målgrupp inom...