Nästa artikel

Ny hemsida och standardiserad blankett ska underlätta anmälningar och hantering av orosanmälningar till socialtjänsten.

Fredagen den 25 september 2015 togs en ny blankett för orosanmälan till Socialtjänsten fram på Sophiahemmet i Stockholm. Under en halvdagskonferens arbetade representanter från skola, polis, sjukvård, psykiatri, socialtjänst och Trygga Barnen med att ta fram orosanmälningsblanketten.

Blanketten är fri att användas av alla som misstänker att ett barn far illa.

Axel Moberg är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård och grundare av den ideella föreningen Orosanmälan.se. Han är initiativtagare till blanketten och idén kom när han arbetade inom ambulansen och upptäckte att det saknades ett system för hanteringen av orosanmälningar. Han bestämde sig för att skapa en enkel hemsida för att underlätta utförandet. 

– Jag samlade ihop socialtjänstkontorens kontaktuppgifter i en karta och jag skapade en digital blankett för en skriftlig orosanmälan. Hemsidan har spridit sig och används nu bland andra på Stockholms läns psykiatriska akutmottagning, delar av beroendecentrum, barnakuten Huddinge, Solna, Danderyd, Capio mobil psykiatri, polisen och ambulansen i Stockholm, skriver han på hemsidan.

Han skapade också den ideella föreningen orosanmälan.se med visionen att starta ett nationellt center för hantering av orosanmälningar.

– Den kommunala socialtjänsten har en oerhört viktig uppgift i samhället och utgör, enligt min mening, en av grundbultarna i vårt välfärdssystem, skriver Axel Moberg.

Han menar att ett nationellt center skulle förbättra och effektivisera mycket.

– Trots att det är 2015 är fax standard i kommunikation med socialtjänsten när det gäller orosanmälningar. Ett ålderdomligt, ineffektivt och väldigt osäkert tillvägagångssätt.

Standardblanketten gäller fram till september 2016, då ett nytt nationellt möte kommer äga rum för att utvärdera och förbättra blanketten.

 

Kategorier: 
Skola
Annons