Nästa artikel

I dag finns det en stor grupp elever med språkstörning som inte upptäcks i skolan. Många gånger beror det på att skolpersonal som möter dessa elever har för lite kunskap om diagnosen och vilka svårigheter den innebär. Special Nest har bjudit in specialpedagog Annelie Westlund och logoped Marika Habbe för att ge en inspirationsföreläsning om hur man kan upptäcka och stötta elever med språkstörning. Annelie Westlund och Marika Habbe kommer också berätta om hur föreningen SITS (Svensk Intresseförening för Tal och Språk) arbetar för att sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, i huvudsak med inriktning mot barn och ungdomar.

Läs mer om SITS här: https://sits.nu

 

När: torsdagen den 22:e september 2022, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom.

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: lärare, talpedagoger, specialpedagoger med särskilt intresse för tal och språk, speciallärare med specialisering språk-, läs- och skrivutveckling/språkstörning samt logopeder, men alla som är intresserade är välkomna att delta

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 21 september 2022.

 

Annons