Nästa artikel

Kön till en NPF-utredning kan ibland vara lång. Ett forskarlag på Stanforduniversitetet undersöker nu om det går att utveckla snabbare diagnosticering med hjälp av matematiska algoritmer och “Big Data”.

Diagnosticering av autismspektrumtillstånd och adhd  tar av naturliga skäl tid. Det är en noggrann process, där det ofta görs många olika observationer och tester för att den som sätter diagnosen ska vara säker på sin sak. Men kanske går det att använda sig av matematiska algoritmer för att snabba på processen.

Det tror åtminstone ett forskarlag på Stanforduniversitetet. Med hjälp av en serie studier, varav några nyss publicerats och en fortfarande pågår, försöker de svara på vilka frågor som är bäst att ställa för att identifiera barn med autism och adhd.

I studierna har forskarna utgått från stora datamängder som de bearbetat med nya matematiska algoritmer. Det skiljer sig från hur screening-tester vanligtvis utvecklas, nämligen att forskarna i större utsträckning använder sig av sin kliniska erfarenhet och intiution till att välja ut frågor, vilka sedan utvärderas.

Forskarnas tanke är att skapa ett lättanvänt screeninginstrument, till exempelvis mobiltelefonen, som kan användas av föräldrar eller vårdpersonal.

 

 

För närvarande samlas data in till den tredje delstudien. Föräldrar till barn mellan 2 och 17 år kan delta genom att följa den här länken

Annons