Nästa artikel

Sömnsvårigheter hos barn med autism beror på sömnapné – att hjärnan inte får tillräckligt med syre under sömnen – och att det tar längre tid för dem att nå REM-sömn. Det visar ny forskning från Stanford University.

Många barn med autism har sömnproblem, vilket påverkar deras kognition, humör och beteende. Forskaren Ruth O’Hara, biträdande professor i psykologi och beteendevetenskap vid Stanford University, har startat en studie kring autism och sömn för att ta reda på varför.

I studien mättes barns sömnaktivitet med hjälp av elektroder, som mäter hjärnaktivitet, puls, andning, muskelaktivitet och ögonrörelser. Forskarna kan då se när försökspersonen går igenom olika sömnstadier.

I undersökningen deltog 80 deltagare med autism mellan 3 och 25 år. Dessa jämfördes då med 20 barn med utvecklingsstörning och 44 barn som följer utvecklingskurvan. Deltagarna i studien har även gradvis introducerats för olika delar av utrustningen, för att undvika att förändringen som utrustningen utgör ska störa sömnen.

Resultatet av undersökningen visade att närmare hälften av de autistiska barnen, 40 procent led av sömnapné. Det innebär att hjärnan inte får tillräckligt med syre under sömnen, vilket leder till kortare ofta omedvetna uppvaknanden. Detta stör sömnkvaliteten och kan orsaka hyperaktivitet.

Vidare visade undersökningen att det tar längre tid för barn med autism att gå in i REM-sömn, vilket stör REM-cyklarna och leder till att de befinner sig i REM-stadiet under kortare tid. De autistiska barnen befann sig i REM-sömn 15,5 procent av tiden, till skillnad från barnen utan diagnoser som befann sig i REM-sömn 25 procent av tiden. Många av barnen med autism hade även lägre melatoninnivåer, vilket skulle kunna tyda på att de har en annorlunda dygnsrytm. 

Annons