Nästa artikel

  • "Sömn är spännande! Vi ägnar så mycket tid åt det – vi sover stor del av dygnet och av livet. Det är fortfarande oklart varför, egentligen. Det är också intressant att när sömnen blir problematisk strular det även på andra områden i livet", säger Susanna Jernelöv.

  • Susanna Jernelöv är legitimerad psykolog och medicine doktor i psykologi.

Premium Personer med npf sover inte sällan sämre, samtidigt som sömnbristen förvärrar npf-symptomen. Under 2017 medicinerades över 13 000 unga pojkar med melatonin och adhd-läkemedel samtidigt, enligt en rapport från Läkemedelsverket. Här får du veta mer om vikten av bra sömn, goda sömnvanor och de senaste forskningsrönen.

En tredjedel av svenskarna upplever att de sover för dåligt och priset kan bli högt. I samma andetag som sömnbrist nämns ofta ökad risk för depression, utmattningssyndrom, fetma, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ja till och med en tredjedel av landets trafikolyckor orsakas av trötthet. Den som lyckas ducka för dessa besvär får ändå räkna med en sämre tillvaro som följd av sömnbristen: bland annat försvagat immunförsvar, trötthet, irritation, koncentrationssvåri

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons