Nästa artikel

Barns användning av mediciner för adhd stör sömnen. Forskare har tittat på data från nio olika slumpmässiga kontroller med sammanlagt 250 barn och ungdomar med adhd och har kunnat konstatera att stimulantia stör sömnen.

Barn och ungdomar som tog medicinerna sov kortare och hade dessutom större svårigheter att somna och växande svårigheter med ökande doser.

Även sömnkvalitén påverkades även om den effekten minskade i takt med att användandet pågick och artikelförfattarna för studien som publicerades i Pediatrics föreslår att man tittar närmare på effekterna för stimulantia och deras effekter för sömnen.  

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons