Nästa artikel

En ny studie har undersökt sambandet mellan föräldrars skulder, vilken typ av skuld, och barnens välbefinnande. All skuld är inte av ondo.

Att stå i skuld är väl sällan något man förknippar med något positivt. Men nu visar en ny studie att visa typer av skulder genererar ett ökat välbefinnande.

Barn till föräldrar med högre bolån eller studieskulder mår bättre socioekonomiskt än andra, visar en ny undersökning, som publicerades i tidskriften Pediatrics. Enligt forskare visar det att barn gynnas av att ha föräldrar med högre utbildning och som äger ett hem.

Studien visade också att barn till föräldrar med skulder som kreditkortskuld och blancolån upplever ett sämre socioemotionell välbefinnande. Höga nivåer av oprioriterade skulder kan skapa stress eller ångest för föräldrar, som påverkar barnens välbefinnande.

Annons