Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Somliga personer med autismspektrumdiagnos försöker kompensera för sina sociala svårigheter. Ofta är avsikten att passa in bättre. Enligt en ny brittisk studie kan dessa så kallade “kompensatoriska strategier” underlätta livet för många. Men de kan också leda till psykisk ohälsa och göra det svårare att få hjälp.

I diagnoskriterierna för autism finns beteenden som andra kan se, till exempel repetetiva kroppsrörelser. Men i autismdiagnosen ingår också vissa typiska mönster som inte går att se utifrån, som svårigheter att sätta sig in i andra personers tankevärld. Vissa personer som fungerar typiskt autistiskt på insidan har lärt sig knep för att detta inte ska märkas utåt. Dessa knep kallas inom forskningen för “kompensatoriska strategier”. Lucy Livingston, som forskar vid universitete

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons