Nästa artikel

  • "Tanken att utveckling måste ske på ett visst sätt, att man lär barnen en viss färdighet så ska de utvecklas, stämmer liksom inte", säger forskaren Carmel Conn.

Premium Barn leker av en mängd anledningar. För att få utlopp för sin kreativitet, utforska världen eller bara för att det är roligt. Men vuxenvärlden har ofta en annan syn på lek när det handlar om barn med autismspektrumtillstånd: i stället för att vara något lustfyllt blir fokus ofta att barnen ska lära sig att leka “rätt”. Det menar forskaren Carmel Conn, vars bok “Lek och vänskap” nyss har utkommit på svenska. Special Nest har intervjuat henne.

Carmel Conn är forskare vid University of South Wales i Storbritannien. Hon är också lärare med mångårig erfarenhet av specialpedagogik, särskilt av stödinsatser riktade mot barn med autism. Hon menar att vi, alltså vuxenvärlden, har en märklig syn på lek. När det handlar om neurotypiska barn accepterar vi att alla leker på lite olika sätt. Men när det gäller barn med autism är synen ofta en annan. – Då tror vi ofta att det finns ett rätt sätt att leka på, och det är lå

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons