Nästa artikel

  • "Barn med autismdiagnos kanske aldrig kan leka som andra barn, men känslan av tillhörighet är avgörande för alla barn", säger Maggie Dillner.

  • "Barn med autismdiagnos kanske aldrig kan leka som andra barn, men känslan av tillhörighet är avgörande för alla barn", säger Maggie Dillner.

Premium Varför satsas inte mer på leken? Tio år har passerat sedan pedagogen Maggie Dillner tog funderingen på allvar och startade företaget Speciella. Idag utbildar hon, tillsammans med kollegan Anna Löfgren, ”leklotsar” till särskilda lekgrupper för barn med autismspektrumtillstånd. Special Nest har intervjuat henne.

Tillsammans med kollegan Anna Löfgren har Maggie Dillner skapat lekgrupper för barn med autism, inkluderade i vanliga förskolegrupper. Syftet är att på ett naturligt sätt öva socialt samspel och kommunikation. Snart firar företaget Speciella tioårsjubileum. – När vi startade var det stort fokus på intensiv beteendeträning (IBT, red anm). Mycket var bra, men för mig var det obegripligt att vi inte satsade mer på leken. Jag insåg att jag behövde skapa ett alternativ för att få

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons