Nästa artikel

  • Materialet Alla ska med omfattar flera delar, såsom ett personligt formulär för varje barn och ett observationsschema.

  • Astrid Frylmark har arbetat som logoped i över 40 år.

Premium Fortlöpande observationer av varje barns utveckling är nödvändiga för att förskolepersonal ska kunna hålla meningsfulla utvecklingssamtal med föräldrar och göra en god pedagogisk planering. Nu har logopeden Astrid Frylmark översatt det norska materialet ”Alla ska med” som ska underlätta dessa observationer inom den svenska förskolan.

– Föräldrar undrar om deras barn trivs på förskolan, hur det går i leken och hur det klarar situationer som vila, mat och samling. Då kan detta material ge personalen trygghet i att göra fortlöpande observationer och för att vara förberedda inför utvecklingssamtal, men de får även underlag till sin egen pedagogiska planering av verksamheten, säger Astrid Frylmark. Astrid Frylmark är logoped sedan mer än 40 år och hon var en av de första kommunanställda logopederna i Sverige.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons