Nästa artikel

  • "Det behövs lite detektivarbete för ett annorlunda tänkande kan man ju inte förstå genom att titta på barnet", säger Gunilla Carlsson Kendall.

  • Gunilla Carlsson Kendall är psykolog med lång erfarenhet av förskola och skola, men också av klinisk verksamhet inom neurologiska utredningsteam.

Premium Barn som har svårt med socialt samspel kan ha autism, men samspel kan vara svårt även för andra barn. Det är inte så enkelt för förskolans personal att veta vad som är vad och hur de ska agera, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. För att bidra till ökad kunskap i förskolan har hon skrivit boken ”Svårigheter med socialt samspel – kan det vara autism?”. Special Nest har intervjuat henne.

Under småbarnsåren när de flesta barn i Sverige går i förskolan utvecklas språket, motoriken och de sociala färdigheterna. Det sker språngvis och i olika takt för var och en, vilket märks i förskolans grupper där barn i samma ålder kan ha olika förmågor. Att bedöma vilka barn som har en normal utveckling och vilka som behöver uppmärksammas är svårt. Därför har Gunilla Carlsson Kendall skrivit boken Svårigheter med socialt samspel – kan det vara autism?. – Det är säll

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons