Nästa artikel

  • Ann S. Pihlgren har en bakgrund som lärare och har även arbetat inom skolledning och skolförvaltning.

  • Omslaget till boken. 

Premium Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Ann S. Pihlgren som är aktuell med boken ”Uppdrag fritidshem – skapa likvärdig utbildning” ger här 10 tips för ett bättre bemötande av fritidshemmets elever med särskilda behov.

1. Stödresurs på skoltid? Undvik ordningsvaktsrollen Under skoldagen är det vanligt att fritidspersonalen rycker in som stödresurs i klassrummet. Ofta fastnar fritidspersonalen i rollen som ordningsvakten som bevakar barnet som inte sitter tyst och stilla. När Ann S. Pihlgren har varit observatör på lektioner har hon sett utdragna, repetitiva muntliga genomgångar varvade med förmaningar om att sitta stilla och lyssna. Undervisningen har funkat dåligt trots uppemot fyra vuxna i rummet.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons