Nästa artikel

Ett träningsprogram som utarbetats av brittiska forskare har dramatiskt minskat symtomen bland ungdomar med psykos.

De långsiktiga utsikterna för ungdomar som får diagnosen psykos är vanligtvis dålig, med höga risker för återfall, arbetslöshet och för tidig död. Många antipsykotiska läkemedel har oönskade bieffekter.

Motion har visat sig vara en effektiv behandling för bland annat schizofreni, men inga studier har tidigare bedömt motionens effekt på psykiatriska symtom hos unga vuxna med psykos, tills nu när en pilotstudie på 31 personer i åldrarna 18–35 genomförts vid University of Manchester. Deltagarna fick under 10 veckor ett träninsgprogram bestående av 107 minuters intensiv träning per vecka.

Efter träningsprogrammets slut visade deltagarna en minskning av symtomen med 27 procent.

Joseph Firth, huvudförfattare till studien, menar att resultaten visar att träning är en viktig del i behandlingen av psykos.

– Detta kan kraftigt förbättra deras sociala funktion och mental hälsa, förhoppningsvis förhindra långvarig arbetsoförmåga någonsin uppstår, säger han.

Annons