Nästa artikel

Hasse Walum har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Stipendiet är på 280 000 kronor och avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Jag är intresserad av hur hormonet oxytocin påverkar socialt beteende. De senaste åren har en mängd vetenskapliga studier undersökt vilken effekt nässpraybehandlingar med oxytocin har på mänskligt beteende. Mycket tyder dock på att detta sätt att leverera oxytocin inte är optimalt om beteendemässiga effekter är målet. Baserat på den information som finns idag ser jag ingen anledning att tro att nässpray med oxytocin fungerar. Oxytocin är en stor molekyl som inte gärna tar sig över blod/hjärnbarriären och det är därför osäkert om det kommer in i hjärnan, något som är nödvändigt för att vi ska se starka effekter på beteende. I min forskning vill jag därför undersöka alternativa sätt att höja oxytocinnivåer i hjärnan. Mer specifikt undersöker vi preparat som kan ta sig över blod/hjärnbarriären och stimulera kroppens egen utsöndring av oxytocin.  

 

Vilken är din teori gällande oxytocin och autism?
– Från djurstudier vet vi att oxytocin kan öka socialt beteende, och det är troligt att samma sak kan gälla för människor. Den mest populära hypotesen idag är att oxytocin verkar genom att göra social information mer belönande. Detta skulle i sin tur kunna innebära att personer med autism kan hjälpas av behandlingar som stimulerar oxytocinsystemet i hjärnan. Utöver en direkt påverkan på människor som har svårigheter med social interaktion skulle exempelvis oxytocinbehandling kunna göra beteendeterapi mer meningsfull, eftersom terapi bygger på interaktion med terapeuten.

Hasse Walum poängterar att detta inte är någon lösning på autism.

– Autism har, som vi vet, en väldigt hög heriditet och många olika genetiska faktorer kan sannolikt leda till att en person drabbas av denna åkomma. Därför är det osannolikt att oxytocinbehandlingar är det slutgiltiga svaret på autismdiagnosen. Däremot tror jag stenhårt på att oxytocin är viktigt för mänskligt socialt beteende och till och med för relativt unika mänskliga drag så som starka band mellan personer i en romantisk relation.

 

Vad gör du? Hur går det till konkret?
– Vi har tio apor här som vi forskar på. De har fått varsin touchscreendator med spel som mäter olika aspekter av social beteende. Sedan undersöker vi om aporna blir bättre på att spela dessa spel om vi påverkar deras hjärnnivåer av oxytocin.

 

Vad betyder din forskning?
– Om det projekt jag beskriver visar sig vara framgångsrikt kan de undersökta preparaten i framtiden användas för att hjälpa människor med mentala åkommor karaktäriserade av problem med sociala interaktioner, så som autism. Och förhoppningsvis med väldigt få bieffekter.

 

Annons