Nästa artikel

En ny brittisk studie visar att unga vuxna som har en språkstörning ofta är mer sårbara än andra. De tenderar bland annat att bli mer påverkade av sådant som händer inom jobb, hälsa och relationer.

Forskare på City University London har undersökt vilka möjliga kopplingar som finns mellan självskattad hälsa, arbetssituation och välbefinnande hos unga vuxna med och utan språkstörning, rapporterar Logopedforum.

Totalt 172 stycken 24-åringar deltog i studien, och ungefär hälften av dessa hade diagnostiserats med en språkstörning i barndomen. Slutsatser som forskarna kunde dra av studien är att unga vuxna med en språkstörning är mer sårbara för effekter av exempelvis hälsa, anställning och relationer än jämnåriga utan samma problematik.  

Resultatet av studien finns i artikeln "Health, employment and relationships: Correlates of personal wellbeing in young adults with and without a history of childhood language impairment", publicerad i tidskriften Social Science & Medicine.   

Annons