Nästa artikel

Sambandet mellan elevers psykiska hälsa och deras skolresultat presenteras i en avhandling från Lunds universitet. Avhandlingens författare, skolläkaren Fiffi Boman, menar att det är avgörande att sätta in rätt stöd för elever med behov av det tidigt.

Ett forskningsprojekt initierat av Helsingborgs stad, med stöd av Folkhälsoinstitutet, har studerat hur barns psykiska hälsa hänger ihop med deras skolresultat. Skolläkaren Fiffi Boman blev doktorand i projektet där 14 skolor ingick, varav hälften var jämförelseskolor, skriver tidningen Specialpedagogik.

De sju skolor som deltog aktivt kunde välja mellan att koncentrera sig på olika insatser som genomfördes ute på skolorna, exempelvis genrepedagogik, matematiksatsningar och kulturprojekt.

Under de två år som projektet pågick undersöktes barnen vid tre tillfällen, i ettan, tvåan och trean, utifrån en rad parametrar som hälsa, trivsel, närvaro och aktiviteter utanför skolan. Deras blodtryck, puls, längd och vikt kontrollerades och salivprov togs för att mäta stressnivån.  Även information om föräldrarnas bakgrund, utbildning och sysselsättning samlades in. Dessutom fick lärare och föräldrar skatta barnens psykiska hälsa genom ett särskilt frågeformulär.

Resultaten av den två år långa studien presenteras i Fiffi Bomans avhandling ”Breaking the vicious circle – Studies on the interplay between mental health and school achievement among students in the first years of primary school in Sweden” (Lunds universitet, 2016).

– Det jag kunde se på alla skolor var att ju bättre psykisk hälsa eleverna haft vid första mätningen, desto bättre läsförmåga hade de i den sista, säger Fiffi Boman till tidningen Specialpedagogik.

Något annat som tydligt framträdde var sambandet mellan socioekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa och skolresultat.

– Det är viktigt att satsa tidigt på att se hur eleverna mår och presterar för att kunna sätta in rätt stöd. Skolan bygger ju på tidigare erhållna kunskaper så missar man i början så följer det med en, säger Fiffi Boman.

Kategorier: 
Skola
Annons