Nästa artikel

Barn med adhd är betydligt mer benägna att ha en ätstörning, enligt en ny studie vid Johns Hopkins Children Center i USA.

Forskarna tror att det kan handla om en gemensam biologisk mekanism för båda tillstånden, och vill utforska möjligheterna att utveckla en behandling som fungerar för båda.

Adhd har också satts i samband med övervikt och fetma. Därför tror experterna svårigheter att reglera aptit och ätande har att göra med impulskontroll som är ett kännetecken för personer med adhd.

I studien tog forskarna hjälp av 79 barn i åldrarna 8 – 14 år från Baltimore, USA. De undersökte deras impulskontroll och ätstörning. Resultatet visar att risken för att ha en ätstörning var 12 gånger högre för barn med diagnosen adhd, jämfört med de barn som inte har adhd. Forskarna fann också att risken för ätstörning ökade för de barn utan adhd-diagnos, men som är mer impulsiva än genomsnittet.

– Våra resultat understryker behovet av att utveckla nya behandlingsstrategier som kan hjälpa barn som har både adhd och ätstörning, säger Shauna P. Reinblatt, biträdande professor vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Johns Hopkins University School of Medicine.

Annons