Nästa artikel

Med förhoppningen att kunna förebygga den ökande psykiska ohälsan bland unga genomförs nu en forskningsstudie i Malmö. Skolbarn ska testa mindfulness samtidigt som deras psykiska hälsa kartläggs.

Forskningsstudien görs av Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet, i Malmö. Totalt omfattar studien tusen barn, från förskoleklass upp till nian. Hälften av barnen är kontrollgrupp och den andra hälten tränar mindfulness ungefär fem minuter om dagen samt ett längre pass i veckan. 

– Den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi vill kunna förebygga. Vi vet inte om det här kommer att fungera, men vi tror det, det är vår hypotes. Vi tror också att det kan skapa lugnare klassrumsmiljö, så att det blir bättre villkor för lärarna, säger professor Jan Sundquist, som leder studien, till Dagens Medicin. 

Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin är stort och exempelvis stress, nedstämdhet och ångest kryper allt längre ner i åldrarna. I studien ingår också att kartlägga barnens psykiska hälsa. Detta kommer att göras innan minfulnessträningen inleds, efter tre månader och sedan en gång om året medan studien pågår. 

Kategorier: 
Skola
Annons