Nästa artikel

  • Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm och föreståndare för KIND.

Premium Barn som har autism kan ha påverkats av miljöfaktorer redan som foster i livmodern, det visar nya vetenskapliga rön. När forskare analyserade tvillingpars mjölktänder för att söka orsaker bakom autism fann de stora skillnader i metallkoncentrationen. ”Som grundforskning för förståelse av bakomliggande faktorer och möjliga framtida insatser är detta ett genombrott”, säger forskaren och KIND-föreståndaren Sven Bölte till Special Nest.

– Det vi har sett är att miljöfaktorer som metallexponering kan spela en roll för autism och adhd, även om det finns en hög grad av komplexitet i detta, eftersom foster behöver vissa metaller medan andra är giftiga, säger Sven Bölte. Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och kliniskt verksam som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Han är också föreståndare för KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Instit

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons