Nästa artikel

  • Janina Neufeld forskar om hur personer med autism uppfattar och bearbetar stimuli.

  • Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och föreståndare på KIND, ett kompetenscentrum om npf.

Premium En populär frågeställning i de senaste årens neuroforskning lyder: varför har vi varit bättre på att upptäcka autism hos män? När forskare vid Karolinska Institutet avbildade hjärnor och tittade närmare på delarna som förknippas med sociala förmågor, så upptäcktes skillnader mellan män och kvinnor.

Sedan tidigare vet vi att kvinnor med autism har mer subtila symptom, men vad beror det på? Det finns flera populära teorier. Kanske har samhället högre förväntningar på kvinnors sociala förmågor, kanske är diagnoskriterierna vid autism utformade efter typiskt manliga uttryck för autism. Eller finns det kanske en medfödd skillnad i social förmåga mellan män och kvinnor? Självklart kan det ligga sanning i samtliga förklaringar, och en studie utförd vid Karolinska Institutet har

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons