Nästa artikel

  • "Vår nya studie är den första som kan visa att sambandet mellan synestesi och autism huvudsakligen är genetiskt", säger forskaren Janina Neufeld.

Premium För vissa är bokstaven B alltid blå, för andra är månaderna grupperade i mönster, för somliga är färgen röd förknippad med ljud. Att sammankoppla företeelser och sinnesintryck kallas synestesi. Nu visar en färsk studie att det finns ett samband mellan autism och synestesi – och att orsakerna är genetiska. Special Nest har intervjuat Janina Neufeld, forskare vid KIND, ett kompetens- och forskningscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Självrapporterad synestesi hänger ihop med självrapporterade autistiska drag. Vår nya studie är den första som kan visa att sambandet mellan synestesi och autism huvudsakligen är genetiskt och att synestesi kan förknippas med högre icke-sociala drag, säger Janina Neufeld. Janina Neufeld är senior forskare vid KIND i Stockholm, ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd. Hon har länge forskat i

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons