Nästa artikel

Premium Forskare vid Karolinska Institutet genomför nu en omfattande tvillingstudie. De hoppas kunna kartlägga biologiska förklaringar till varför vissa barn utvecklar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Trots nyfunna kunskaper vet forskarna fortfarande inte varför AST eller adhd uppstår och hur det går till. Därför har svenska forskare, under ledning av professor Sven Bölte, påbörjat en omfattande tvillingstudie. “Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden”, eller RATSS, bedrivs i Karolinska Institutets Center for Neurodevelopmental Disorders (KINDs) regi. Syftet med studien är att hitta biomarkörer för de båda tillstånden. En biomarkör är något som går att mäta för at

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons