Nästa artikel

  • Det finns misstankar om ett samband mellan bly och autism, enligt vissa forskare.

Premium Forskning visar att tungmetallerna bly och kvicksilver påverkar hjärnans utveckling negativt hos små barn. En del forskare anser att sannolikheten att utveckla adhd och autism också ökar för foster och barn som får i sig för mycket bly och kvicksilver. Andra forskare är mer skeptiska.

– Europeiska matmyndigheten har resultat som visar att en exponeringsnivå på 0,5 μg/kg kroppsvikt per dag leder till en sänkning av IQ med en enhet. Detta samband har sedan använts av Frankrike och Sverige för förslag att inom EU reglera bly i smycken respektive i andra barntillgängliga konsumentartiklar som barn skulle kunna suga på, säger Bert-Ove Lund, expert på enheten utveckling/EU-koordinering, Kemikalieinspektionen. Kvicksilver i höga halter kan ge skador på hjärnan och i

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons