Nästa artikel

Två psykiatrisjuksköterskor visar i en ny uppsats att bristen är stor i bemötandet av självskadepatienter. De möts ofta av oförståelse och fördömanden. Uppsatsförfattarna vill se mer praktisk träning inom psykiatrin.

Två psykiatrisjuksköterskor presenterar en dyster bild av bemötandet av självskadepatienter i en ny magisteruppsats, rapporterar P4 Halland. De har undersökt hur bemötandet ser ut och vad det får för konsekvenser. Utifrån djupintervjuer med patienter med självskadebeteende har de kunnat visa att bemötandet mot patientgruppen brister från både allmänhet och hälso- och sjukvården, något som även tidigare forskning har kunnat visa.

Undersökningen visar bland annat att patienterna får utstå nedvärderande kommentarer och fördömanden. Ett bemötande som får många att känna sig nedvärderade och misstrodda, vilket kan leda till att patienterna mår sämre.

– Man blir misstrodd när man har somatiska åkommor där det ifrågasätts om man har åsamkat det själv. Man tas inte på allvar, man får inte hjälp direkt, säger Alexandra Källström, en av uppsatsförfattarna, till P4 Halland.

En förklaring som uppsatsförfattarna anger är att känslorna hos personalen kan ta över, de kan exempelvis känna sig rädda, arga eller manipulerade. Därför räcker det inte med den teoretiska kunskap som finns. Uppsatsförfattarna föreslår mer praktiska övningar inom psykiatrin.

– Om någon har lyckats smuggla in ett rakblad, hur man agerar, utan att bli för känslostyrd i det, när man helst vill att man ska släppa rakbladet. Jag tror att det skulle göra skillnad i några av fallen i alla fall, säger Alexandra Källström.

Kategorier: 
Landsting
Annons