Nästa artikel

  • "Det är dags för politikerna att uppfatta behovet – ingen region är förskonad från psykisk ohälsa", säger Gill Croona som driver en grön rehab-verksamhet i Halland.

Premium Djur och natur blir allt vanligare verktyg i rehabilitering av personer med psykisk ohälsa. Ifjol gjorde Region Halland en satsning för att kunna erbjuda grön rehab, mycket tyder på att fler kommer följa exemplet. Gill Croona jobbade målmedvetet för att övertyga politikerna om fördelarna med rehabiliteringsformen, nu hör hon till kvintetten som utför grön rehab i Halland.

Ibland syns en brokig skara i de halländska skogarna. En åsna drar kärra med kusk, en handfull tvåbenta har hundar i koppel, medan getter galopperar fritt kring sällskapet. Det är en glimt ur tillvaron på Kärramosse gård, dit personer med psykisk ohälsa remitteras för så kallad naturunderstödd rehabilitering (eller grön rehab, kort och gott). – Många som kommer hit har varit långtidssjukskrivna och socialt isolerade. De är ofta lite blyga och fåordiga med matta blickar. Man k

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons