Nästa artikel

  • "Jag kände en hopplöshet, en känsla av att det inte var sant", säger Janina Karlman som stoppades från att hoppa fallskärm till följd av sin adhd-diagnos.

Premium Janina Karlman hade tagit ledigt, betalat 15 000 kronor och planerat den 100 mil långa resan från Arjeplog till Stockholm. Men dagen innan intensivkursen i fallskärmshoppning skulle börja fick hon beskedet: hon skulle inte få vara med. Orsaken var hennes adhd-diagnos. Idag är hon besviken på Svenska fallskärmsförbundet. "Det var otroligt kränkande. Det kändes som om de tyckte att jag var intelligensbefriad och inte skulle klara av det", säger hon.

Fallskärmshoppning är en krävande sport. Från ett litet flygplan på tre till fyra tusen meters höjd ska hopparen ta språnget, falla fritt i ungefär en minut och sedan själv utlösa sin fallskärm för att tryggt landa på marken. I Svenska Fallskärmsförbundet finns idag 1500 aktiva medlemmar, och varje år anordnas flera kurser av förbundet för att nybörjare ska lära sig hoppa. Att börja med fallskärmshoppning är enligt Svenska Fallskärmsförbundet möjligt för de flesta. På

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons