Nästa artikel

Psykisk ohälsa ökar mest som sjukskrivningsorsak. Flest sjukdagar har kvinnor i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län

Psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest bland kvinnor i Sverige. Men det skiljer stort från kommun till kommun. Kvinnor i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län har flest sjukdagar i landet, enligt färska siffror från Försäkringskassan. I Östergötland, Stockholm och Skåne är kvinnors sjukpenningtal lägst, och det skiljer så mycket som en vecka per år.

Vidare visar Försäkringskassans undersökning att kvinnor inom kontaktyrken som skola, vård och omsorg är mer sjukskrivna än andra.

Både Försäkringskassan och regeringen planerar för djupare analyser av sjuktalen.

– Tidigare undersökningar har pekat på att de regionala skillnaderna beror på sådant som den lokala arbetsmarknaden, om arbetslösheten är hög, och att det är stora skillnader i hur läkare bedömer olika sjukdomstillstånd och behovet av sjukskrivning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till Dagens medicin.

Annons