Nästa artikel

Det finns ett starkt samband mellan omorganisationer och psykisk ohälsa bland medarbetare och chefer. En ny studie visar att tydlighet och delaktighet får medarbetare och chefer att må bättre vid förändringar.

Det finns ett starkt samband mellan omorganisationer och psykisk ohälsa bland medarbetare och chefer. Det har forskning visat tidigare. Långtidssjukskrivningar och förtidspension är några exempel på konsekvenser som kunnat kopplas till större organisationsförändringar, särskilt inom socialtjänsten och i större kommuner.

Nu har forskare vid Göteborgs universitet kartlagt den psykiska hälsan hos personalen inom kommunala förvaltningar som befunnit sig mitt i större omorganisationer. De ville ta reda på vad som kännetecknar organisationer som lyckas väl med större omorganisationer och vad som kan göras för att chefer och medarbetare ska uppleva en god psykosocial arbetsmiljö, även i förändringstider.

Studien visar att tydlighet och delaktighet är två avgörande faktorer för att främja gott psykiskt mående bland både personal och chefer.

Annons