Nästa artikel

Genom att känna till skolans uppdrag ökar dina möjligheter som förälder att kunna samverka med ditt barns skola. Skolverket har tagit fram en broschyr med information om vad som gäller om ditt barn behöver extra anpassningar eller särskilt stöd i skolan.

Alla elever har rätt till ledning, stöd och stimulans i skolan så att de kan nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolan har ett sär­skilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå kunskapskraven. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Många elever behöver stöd någon gång under sin skoltid. Vissa elever har behov av stöd under en kortare period medan andra kan ha behov under längre tid, upp till hela sin skoltid. Det är rektorn som är ansvarig för skolans olika former av stöd.

Men vad är reglerna gällande extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och överklagan av beslut? Skolverket har tagit fram en guide för dig som förälder och har barn i förskoleklass, grund­skola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasie­särskola eller fritidshem.
 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons