Nästa artikel

Premium Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Min 14-åriga dotter, som har diagnosen AST, behöver repetera mycket för att lära och befästa sina kunskaper. Skolan har nu föreslagit att det ska ske på språkvalslektionerna och elevens val. Hon vill inte det och jag tycker att hon behöver få göra något roligt under veckorna. Därför ifrågasätter jag om skolans förslag är det bästa och mest effektiva sättet att använda tiden på. Kan jag kräva att skolan lägger in repetition på andra tider under skoldagen? Kan jag kräva en stödperson?

Hej! Du kan inte kräva att skolan ska tillsätta en resurspedagog för att repetera tillsammans med ditt barn i skolan.  Repetition är något som både hem och skola kan behöva stå för. Ni behöver tillsammans komma överens om hur ni gemensamt ska förankra och förstärka det som ditt barn behöver öva ytterligare på. Fungerar det att ta hem visst skolarbete för att repetera? Kan repetition ske genom att se en film som förankrar vad man talat om på lektionen? En podd att lyssna på?

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons