Specialpedagog

Skola
Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Min 14-åriga dotter, som har diagnosen AST, behöver repetera mycket för att lära och befästa sina kunskaper. Skolan...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag har så svårt att lämna mitt barn med add i förskoleklassen på morgonen. Det blir alltid gråt och skrik. Dessutom upplever...
Annons
Skola
Läsarfråga: Hej! Min dotter som är 14 år vill inte prata om sin diagnos. Hon har adhd och asperger. Hur ska man göra? I skolan låtsas hon som om...
Skola
Läsarfråga: Hej! Nu stundar lucia och julspel i skolan. För min son med adhd och asperger är det här den värsta tiden på året. Vi får ofta samtal...
Annons
Hjälpmedel
Läsarfråga: Hej! På min sons skola säger de att de arbetar TEACCH-inspirerat med inslag av Montessoripedagogik. Min son har en neuropsykiatrisk funktionsvariation...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag undervisar i en liten undervisningsgrupp i årskurs 3 på en resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....
Annons
Liv & Hem
KRÖNIKA. Special Nest skriver många artiklar där sakkunniga, forskare, föräldrar och bärare av egen funktionsnedsättning delar med sig av kunskap...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 25 elever i årskurs 7. En av mina elever med npf tar väldigt mycket tid i anspråk. Anledningen är att...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag har sett filmen ”Hur sätter lärare betyg?” som kom från Skolverket i oktober 2016. Jag har också hört talas om undantagsbestämmelsen....
Annons
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare och lyssnade på Ekots granskning om fasthållning av elever och läste även Special Nests artikel om ”Oscar”....
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag arbetar som lärare i en resursklass för elever med npf. I början av terminen tog jag emot en 14-årig elev med autismspektrumtillstånd...
Annons
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare och har en elev med add i min klass. Jag upplever att min elev har svårt med teoretiskt tänkande. Det verkar generellt...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag arbetar som biträdande rektor på en skola där det i mitt ansvar ingår att leda ett arbetslag där en liten grupp elever med...
Skola
Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Jag jobbar i en liten grupp för elever med npf. Min upplevelse är att barn och ungdomar inte har någon som helst...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare. I min skola har vissa elever med npf olika belöningssystem. Ofta handlar det om att de ska göra något skolarbete,...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag jobbar med elever i årskurs 4 och 5. Nu när terminen är igång börjar jag tröttna på att hela tiden säga...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 28 elever. Alla är individer med olika behov och en handfull har olika diagnoser, däribland npf. I samband...
Skola
Hej, det pratas om npf-anpassade skolor och npf-vänliga klassrum. Hur skapar man ett sådant?
Skola
Hej! Jag är en ny lärare i en liten undervisningsgrupp för elever med npf på en stor kommunal skola. Jag har blivit ombedd att ta kontakt med eleverna...