Nästa artikel

Premium Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 28 elever. Alla är individer med olika behov och en handfull har olika diagnoser, däribland npf. I samband med skolstarten mötte jag oroliga vårdnadshavare som hörde av sig med förslag på individuella anpassningar för deras barn. Det känns som om de lämnar in en beställningslista som ska utföras, helst direkt. Hur ska jag bemöta dessa vårdnadshavare?

Hej! Jag är stark i min uppfattning om att ett gott samarbete med vårdnadshavare är ett måste för att elever i behov av extra stöd ska lyckas i skolan. Dessa föräldrar hör inte av sig till dig utan anledning. Skolpersonal måste ta sig tid att lyssna in vårdnadshavares oro, frågor, förslag och åsikter och vara lyhörda. Sedan kan man absolut säga nej, men lyssna först in vad det egentligen handlar om.   I samband med skolstarten bottnar många vårdnadshavares kontakt med skolan

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons