Nästa artikel

Premium Jag är klasslärare och var på en överlämning som en psykolog gjort angående en av mina elever som går i årskurs 3. I slutet av mötet och i sammanfattningen av psykologutredningen har psykologen rekommenderat vilka insatser vi i skolan ska göra. Bland annat står det en-en undervisning, liten grupp om 3-4 elever, daglig språkträning och daglig social färdighetsträning. Jag tycker insatserna är för generella. Vad jag ska göra?

Jag har deltagit på många psykologöverlämningar och har också erfarenhet av det du beskriver. Det mycket viktigt att psykologen överlämnar utredningen på ett språk som pedagoger förstår så att ni vet hur ni ska kunna hjälpa till. Fråga! Hellre en fråga för mycket än en för lite under överlämningen. Vad menas med bristande arbetsminne, hur kan det te sig? Vadå ”under normalzonen”? Hur menar du med att hen är perceptuellt logisk och att det finns en signifikant diskrepans

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons