Nästa artikel

  • "Inlärning underlättas av att man känner att ens behov har lyssnats på och att man har möjlighet att påverka sin situation och får möjlighet till en sund känslomässig och social utveckling", säger psykologen Isabel Eriksson.

Premium Enligt beteendevetaren och psykologen Isabel Eriksson upplever många ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser att de inte får tillräckligt med stöd, varken i skolan eller i hemmet. Hon har därför skapat en metod för att hjälpa föräldrar att ge sina barn så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i skolan – Föräldrafokusmetoden.

Psykologen Isabel Eriksson anser att föräldrarna har en avgörande roll i sina barns utveckling, såväl socialt och känslomässigt som när det gäller barnens förmåga att lära sig. Hon ville skapa ett verktyg som kunde användas för att följa och stödja barnet i resan genom skolan. Därför skrev hon handboken Föräldrafokus. – Jag vill hjälpa andra föräldrar att skapa förutsättningar som underlättar för deras barn att bli till harmoniska individer och klara av skolan, säge

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons