Nästa artikel

Premium LÄSARFRÅGA: Hej! Jag arbetar som biträdande rektor på en skola där det i mitt ansvar ingår att leda ett arbetslag där en liten grupp elever med npf finns, samt att rekrytera lärare och assistenter. Jag upplever att det är allt svårare att rekrytera personal som vill arbeta med eleverna som har npf och att flera som arbetar redan efter kort tid söker sig vidare då uppdraget upplevs som otacksamt och tungt. Det här ger följden att flera föräldrar hör av sig i frustration över att det är många personalbyten. Hur ska man kunna förklara för föräldrarna precis hur det ligger till utan att det blir ett allt för laddat samtal?

Hej! Det är ett stort bekymmer när det blir många personalbyten i grupper med elever som har npf. Dels för att det tar tid att bygga upp relationen mellan barn och vuxen, men också för att det tar tid att bygga relation mellan assistent och barnets föräldrar. Jag anser att din fråga innehåller tre delar. En handlar om att fundera över ditt ledarskap för din personal, en annan om varför det blir så många personalbyten och sedan slutligen hur kommunikationen med elevernas vårdnadsh

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons