Nästa artikel

Premium LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag jobbar med elever i årskurs 4 och 5. Nu när terminen är igång börjar jag tröttna på att hela tiden säga till elever. Det känns som om vi bara kommer med förbud hela tiden och sätter upp lappar om vad barnen inte får göra. Kan vi göra på något annat sätt? Tips!

Hej! Bara det att du har funderat över om det går att formulera sig på ett annat sätt är ett steg på vägen. Börja med att se över vilka regler ni har och varför ni har dem. Det finns en risk att regler finns i skolan utan att man har reflekterat över varför de finns. Finns det ett syfte med regeln och känner eleverna till dem? Det är viktigt att eleverna själva får vara med och utforma vissa regler på en skola och att reglernas syfte är förankrat. Fundera sedan över när och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons