Nästa artikel

Premium LÄSARFRÅGA: Hej! Jag har sett filmen ”Hur sätter lärare betyg?” som kom från Skolverket i oktober 2016. Jag har också hört talas om undantagsbestämmelsen. Men vad är det egentligen, och hur ska man tänka kring undantagsbestämmelsen vid lektionsmoment och betygsättning? Vill gärna ha tips!

Hej! Det råder många missförstånd kring undantagsbestämmelsen, eller PYS/PUFF-paragrafen som den också kallas. Kanske beror det på att lärare upplever råden från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera som otydliga. Kanske beror det på att de olika rådgivarna inte alltid säger samma sak vilket gör tolkningen av bestämmelsen ännu svårare.   Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning, fysisk som neuropsykiatrisk, som gö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons