Nästa artikel

  • Hannes Theander är undervisningsråd på Skolverket.

Premium Om en elev inte lyckas uppnå delar av kunskapskraven på grund av en funktionsnedsättning, så kan lärare luta sig mot den så kallade pysparagrafen och ändå ge eleven godkänt betyg. Men bedömningarna är svåra och missuppfattningarna många om pysparagrafen. "Jag har full förståelse för att det är jättesvårt att tolka undantagsbestämmelsen", säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket, till Special Nest.

Den kallas pysparagrafen eller undantagsbestämmelsen. Den gör det möjligt för lärare att ge godkänt betyg fastän eleven inte har uppnått alla kunskapskrav i ett ämne, men smala kriterier råder. Den kan bara användas när eleven har en funktionsnedsättning som är den direkta anledningen till att enstaka kunskapskrav inte kan uppfyllas. När terminerna lider mot sitt slut brukar frågorna hopas om pysparagrafen.   ”Jättesvårt att tolka” Skolverket skriver att lärare bara får

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons