Nästa artikel

Premium Många elever känner en stor stress inför de nationella proven. För att undvika stress krävs förberedelse för alla. Vilket stöd och vilka anpassningar kan ges vid de nationella prov? Till vem och varför? Ingen elev behöver ha en diagnos för att ha rätt till stöd och anpassning, det är behovet som avgör.

Vårterminen i trean, sexan, nian och gymnasiet domineras till stor det av de nationella proven. Frågan om vad som får anpassas i samband med de nationella proven är ständigt aktuell och inte alltid så självklar. Det är rektorn som i första hand beslutar om anpassningar, men rektorn kan delegera beslutet till läraren. Läraren behöver ha kännedom och förståelse för att en elevs provresultat kan påverkas av elevens funktionsnedsättning. Enligt Skolverkets hemsida kan elev och vår

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons