Nästa artikel

SPSM har, tillsammans med Skolverket, tagit fram ett studiepaket om undantagsbestämmelsen, som vänder sig till betygsättande skolformer och har som främsta syfte att stödja bedömning och betygsättning för elever med funktionsnedsättning.

Vad innebär Undantagsbestämmelsen/PYS-paragrafen? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Skolverket och SPSM har tagit fram ett studiepaket för att besvara dessa frågor.

Studiepaketet är uppbyggt kring fyra filmer inom områdena.

  1. Rätt till utbildning och stöd
  2. Individanpassning
  3. Bedömning, prov och betygssättning
  4. Undantagsbestämmelsen i praktiken

Till filmerna finns tillhörande läsanvisningar och diskussion.  

Läs mer: 

Annons