Nästa artikel

Hej! Jag är en ny lärare i en liten undervisningsgrupp för elever med npf på en stor kommunal skola. Jag har blivit ombedd att ta kontakt med eleverna nu före skolstart och tycker att det känns så märkligt. Vi känner ju inte varandra. Jag vill ha tips!

Hej!

Vilken spännande och viktig uppgift du står inför.  Det finns många sätt att tydliggöra en skolstart, här kommer några tips som du kan använda i mån om tid:

Börja med att visualisera skolstarten för dig själv. Hur vill du att skolstarten ska gå till? Det är denna process som du ska beskriva för föräldrar och elever. Tänk att det som är tydligt och klart för dig i din planering över hur skolstarten ska gå till nu ska skrivas ner så att det blir så tydligt som möjligt för föräldrarna och eleverna att förstå.

Mitt förslag är att du redan idag ringer till alla föräldrar och frågar dem lite om hur sommaren varit, presenterar dig och frågar om det är något de eller deras barn undrar över inför skolstarten. Förbered sedan ett kuvert med två separata brev att skicka ut till de elever du ska ha. Ett brev riktat till eleven och ett till föräldrarna.  Välj någon fin färg på pappret och kuvertet som signalerar trygghet och värme över att börja skolan.

I brevet till föräldrarna skriver du all information som är viktig för dem att veta. De ska kunna svara på eventuella frågor från barnet och behöver äga svaren: När? Var? Hur kommer den första dagen att gå till? Hur länge håller ni på? Ta ett foto på er i personalen så att föräldrarna vet hur ni ser ut och skicka med brevet.

Lämna telefonnummer och mejladress som föräldrarna kan nå dig på. Erbjud de föräldrar och barn som vill att komma och träffa dig och bekanta sig med skolan och klassrummet före skolstarten. Var tydlig med om du vill att de avtalar en tid eller om de bara kan droppa in. Be att föräldrarna mejlar dig deras kontaktuppgifter. Bingo! Nu har du en kontaktkälla värd guld. Med alla föräldrarnas mejladresser har du möjlighet att förbereda dina elever på bästa sätt om något skulle förändras med kort varsel.

I brevet till eleven behöver du i så hög utsträckning som möjligt hålla dig till korta konkreta meningar och förstärka dem med eventuella bildstöd, gärna foton från verkligheten till eleven. Tänk efter: Vad vill man som osäker elev ha svar på? Det är dessa moment du ska visualisera och konkretisera. Det kan vara frågor som: När ska jag börja? När tar det slut? Var ska jag vara? Vem är med mig? Hur ser det ut där vi ska vara? Hur ser de vuxna ut? Vad ska vi göra under de olika momenten? Vad gör jag om det blir jobbigt för mig eller om jag har frågor? Tänk på att rasten och lunchen och förflyttningar ofta är de mest osäkra momenten. Här behövs också svar på: Vad ska vi göra på rasten? Vad ska vi äta på lunchen? Mellan vilka tider? Med vem ska jag vara?

Har du möjlighet så kan du också filma med din telefon och skicka med en film där du med kortfattade meningar berättar om och visar hur skolan ser ut nu före skolstarten, platsen där ni ska samlas första skoldagen, hur klassrummet ser ut och andra miljöer som ni kommer att vistas i. Tänk på att gå sakta och tala tydligt när du filmar. Alla föräldrar och elever behöver inte en film, men många elever och föräldrar mår bra av att få möjlighet att se miljön innan de ska vistas i den. Det tar sällan mer än tio minuter att filma och du har sparat många familjer timmar av tid för att stävja oro och osäkerhet.

Kom också ihåg att många av de elever som är i behov av extra stöd inte har rest runt eller badat på hela sommaren. Man orkar inte det varken som barn eller förälder. Kanske har barnet inte alls varit ute på sommaren av rädsla för flugor, för att värmen är för kännbar eller för att det är ljust. Fråga inte dina elever om vad de har gjort i sommar, be dem inte rita eller skriva om sitt bästa sommarminne. Fokusera istället på här och nu; ge dem en uppgift som på väcker nyfikenhet och motivation för framtiden.

 

Lycka till med en ny skoltermin!

Kategorier: 
Skola
Annons