Nästa artikel

Premium LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare. I min skola har vissa elever med npf olika belöningssystem. Ofta handlar det om att de ska göra något skolarbete, sitta tysta eller komma i tid för att få tid vid datorn. I vissa klasser har man också belöningar för hela klassen, exempelvis att om alla elever duschar efter gympan under en månad får de glass. Jag är kritisk.

Hej! Vilken intressant och aktuell fråga du lyfter. På många skolor har det blivit allt vanligare att använda olika system för att belöna vad man anser är rätt beteenden eller skolämnesprestationer i ett specifikt sammanhang. Att man använder sig av dessa system i skolmiljö är egentligen inte så märkligt eftersom det brukar få stor effekt precis i början när de införs och motivationen att göra ”rätt” ökar hos eleven. Plötsligt kommer Kalle i tid efter rasten och Lotta s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons