Nästa artikel

  • Håkan Stattin, professor i psykologi, menar att föräldrastödsprogrammen i Sverige i de flesta fall gör stor nytta för barn med stora beteendeproblem. Belöningssystemen är en av flera framgångsfaktorer. Foto: Örebro universitet

  • Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog, är kritisk till belöningssystem. Även de som används i föräldrastödsprogrammen. Foto: Pressbild

Premium Belöningssystem är en av flera metoder som ingår i föräldrastödsutbildningar. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, ser många fördelar med metoden för barn med stora beteendeproblem. Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog och grundare av metoden lågaffektivt bemötande, är kritisk och anser att det bygger på en auktoritär syn på barnuppfostran.

Håkan Stattin ledde på uppdrag av Socialstyrelsen en uppföljande studie av föräldrastödsutbildningar i Sverige, som blev klar för drygt två år sedan. Utbildningarna Cope, Komet, De otroliga åren, Connect samt självhjälpsboken Fem gånger mer kärlek, skriven av psykologen Martin Forster, ingick i studien. Forskningen visade på mycket goda resultat för föräldrastödsprogrammen. I synnerhet för barn med svårare beteendeproblem, en grupp som är överrepresenterad bland barn med n

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons