Nästa artikel

  • Camilla Persson och Sara Rydqvist på Hälsa och habilitering, Uppsala, är kursledare inom föräldrautbildningen Komet.

Premium Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet leda barnen rätt.

Många barn som personalen på Hälsa och habilitering i Uppsala möter i sin verksamhet har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, inom autismspektrumet och särskilt stort behov av struktur och tydlighet. Kursmaterialet i Komet vänder sig dock till samtliga föräldrar till barn i åldrarna 3 till 11 år. I dagsläget finns inga motsvarande föräldrautbildningar riktade speciellt till barn med diagnos inom autismspektrumet. Men personalen på habiliteringen tänker att behoven av st

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons