Nästa artikel

  • Anna Tebelius Bodin är inlärningsexpert.

Många lärare som arbetar med elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning återkommer ofta till samma problemformulering. Hur ska jag motivera mina elever att lära? Självständighet, utveckling och att förstå syftet är motivationsfaktorerna, menar Anna Tebelius Bodin, inlärningsexpert.

– Feedback är viktigt. Men feedback är inte betyg eller en kommentar på ett papper som kommer två veckor senare. Ur motivationssynpunkt är det helt bortkastat. För motivation krävs bekräftelse i stunden. Jag ser dig, här och nu!

Anna Tebelius Bodin är utbildad i inlärningspsykologi och expert på hur vi lär. Hon menar att vi inte kan belöna fram motivation för uppgifter som kräver tankeutmaning.  

– Rent forskningsmässigt vet vi att man blir sämre på att lösa problem om man får betalt än om att får äran av att själv komma på lösningen. Belöningar begränsar vårt tänkande. Eleven tänker ut vad läraren vill ha istället för att vara kreativ och lösa problemet på ett bra sätt. Inlärning är problemlösning. Vi lär oss inte om vi inte löser problem. Hjärnan är energisnål och vill inte arbeta om den inte måste.

Anna Tebelius Bodin menar att vi därför måste arbeta för att motivationen ska drivas av något annat än yttre belöningar. Hon beskriver tre faktorer för att driva motivation.

– Självständighet – att eleven känner sig delaktig i uppgiften. Som lärare kan man bygga in ett fåtal valmöjligheter i uppgiften så att eleverna känner att det finns något av dem själva i uppgiften och arbetet. Utveckling – att eleven känner att hen utvecklas, genom erfarenheten av många framgångar. Syftet – eleven måste först få veta varför hen ska genomföra ett skolarbete. Får man som lärare frågan ”varför gör vi det här” har man misslyckats. Man måste sätta uppgiften i en kontext innan man börjar.

 

Delaktighet motiverar
Anna Tebelius Bodin är övertygad om att elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan lyckas bra i det inkluderande klassrummet. Men inkludering handlar inte om den geografiska platsen.

– Inkludering måste ske helhjärtat, engagerat och du som lärare måste veta hur du gör. Då lyckas du forma en trygg och harmonisk grupp. Gruppkänslan är viktig. Det är en stor skillnad på att vara en insider som ibland går ut för att träna något, och en outsider som ibland får komma in i gruppen.

Anna Tebelius Bodin menar att det är viktigt att eleven känner att hen är välkommen i klassen. Först när eleven är delaktig motiveras hen att lära.

– Vi måste ha en plattform i skolan som gör att vi kan få det att fungera för alla elever. Det måste finnas flexibilitet. Eleven ska inte behöva platsa i klassrummet – klassrummets miljö och undervisning måste byggas efter just de eleverna som är där.

För att hitta motivationen måste man ha erfarenhet av framgång. Man vet att man kan, vilket gör att man kan hitta motivation trots ett misslyckade. I en otrygg miljö är det omöjligt att vara motiverad.

– Motivationen att tänka rasar snabbt om vi är otrygga. Elever som säger att de inte vill göra en uppgift, vägrar eller säger att de tycker det är tråkigt har troligen erfarenhet av för många misslyckanden och är därmed rädda för att försöka eftersom de riskerar att återigen bli utskrattade, fördummade eller liknande.

 

Små steg
För att skapa en trygghet, behålla en motivation och se en utveckling hos eleven är det viktigt att ribban för vad eleven ska kunna höjs väldigt långsamt, menar Anna Tebelius Bodin.

– Klarar eleven A-uppgifter med läraren idag, kanske hen imorgon klarar A-uppgifter då läraren bara tittar till och dagen efter det klarar eleven A-uppgifterna på egen hand. Man har helt enkelt tagit små steg till nästa nivå, så små att eleven klarar att sträcka på sig och lyckas. Det är så utveckling i lärandet sker. Och lyckas man så är man motiverad att försöka igen nästa dag.

Kategorier: 
Metoder
Annons