Nästa artikel

  • På psykiatriska vårdavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg finns sedan januari en konstateljé som de inskrivna patienterna kan besöka två dagar i veckan.

Premium Kan måleri bidra till ångestlindring och snabbare tillfrisknande? På psykiatriska vårdavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har de startat en konstateljé.

Det är en tisdagskväll i mars på de psykiatriska vårdavdelningar som hör till verksamhetsområdet Psykiatri Affektiva vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I ett rum sitter ett tiotal patienter, varav en del har diagnoserna adhd och autismspektrumtillstånd, djupt koncentrerade med penslar i händerna framför stafflier som bär upp färgsprakande målardukar. Detta är de slutna vårdavdelningarnas konstateljé som har varit i drift sedan januari. Den startades på initiativ a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons