Nästa artikel

Trafikskolan Fartvinden i Halmstad erbjuder de elever som vill en anpassad körkortsutbildning. Men totalt sett är kompetensen bland landets körskolor låg vad gäller gruppen med ADHD och Asperger, något som bekräftas av riksförbundet Attention och projektet Körkortskoll.

En racingflagga möter besökaren på trafikskolan Fartvindens hemsida. Trots namnets snabba antydan handlar övningskörning i allra högsta grad om att framföra bil lugnt och försiktigt. Trafikskolan startade 2006 och utbildar på alla behörigheter utom buss. För den som av någon anledning behöver lite extra hjälp, främst med teorin, erbjuds enskilda lektioner. Charlotte Olander arbetar på skolan och hon har lång erfarenhet av att utbilda elever med koncentrationssvårigheter.

– Vi startade Fartvinden 2006, och redan 2008 märkte vi att utbudet för elever som har svårigheter var i princip noll. Vi tycker att alla ska kunna ta ett körkort, oavsett vem man är, säger Charlotte Olander.

I Körkortskoll, ett projekt som riksförbundet Attention drev 2014, undersöktes bland annat vilka av landets trafikskolor som erbjuder en anpassad utbildning. Syftet var delvis att öka kunskapen bland personal ute på trafikskolorna, som i många fall visade sig vara så gott som obefintlig.

Charlotte Olander har själv gått en kurs kring neuropsykratiska funktionsnedsättningar via Sveriges trafikskolors riksförbund. Hon menar att de på Fartvinden arbetar annorlunda med personer med NPF, främst inom teoridelen av körkortet.

– Där erbjuder vi ett extra stöd med enskild undervisning tillsammans med personal som har ett intresse av och kunskap kring hur man bemöter de här individerna.

 

Upp till var och en
Det är eleven själv som får ta ansvar för att berätta om sina svårigheter och vad man kan tänkas behöva för hjälp.

– Vi brukar ställa frågor som: ”På vilket sätt lär du dig bäst?” För dem som önskar finns möjlighet till enskilda teorilektioner tillsammans med mig eller någon annan lärare, säger Charlotte Olander.

Den enskilda undervisningen kostar extra, 400 kronor för 70 minuter, vilket för att många väljer bort möjligheten.

– Inte minst föräldrar kan reagera på att det kostar extra pengar att sitta enskilt. Men vi på skolan får inga medel, vi erbjuder detta för att vi vill, inte för att vi behöver.

Charlotte Olander menar många med mindre svårigheter klarar sig bra genom att använda de hjälpmedel som finns via dator och smartphones, men att enskild undervisning kan vara guld värt för dem som har större koncentrationssvårigheter. Och värt en extra kostnad, just för att den pedagogiska vinsten blir så stor.

 

Vilken kunskap krävs av dig som bilskolelärare?

– Givetvis att ha stor kunskap kring och förståelse för diagnosen. Sedan att föra en rak och ärlig dialog med eleven, liksom få eleven att tänka ”hjälp mig att hjälpa dig”.

 

Vad är roligast med jobbet?

– Glädjen i att se någon lyckas fixa körkortet.

Trafikskolor med anpassningar

I listan nedan finns namn och kontaktuppgifter till körskolor som anmält att de har anpassad undervisning för och erfarenhet av att undervisa personer med ADHD och Asperger.

Borlänge. Rosa Kortets Trafikskola, www.rosakortettrafikskola.se,
tel: 0243- 12100

Eskilstuna. Axelssons Trafikskolor, www.axts.se, tel: 016-13 08 07

Falkenberg. Nya trafikskolan, www.nyatrafikskolan.net, tel: 0346-173 21

Halmstad. Fartvindens Trafikskola, www.fartvinden.se, tel: 035-214 215

Hedemora. Anpassarna Körkort, www.anpassarna.se/korkort, tel: 0225-144 73

Hudiksvall. Trafikhuset, www.trafikhuset.se, tel: 0650-75820

Jämtland. Jämtlands Trafikskola, www.jamtlandstrafikskola.se, tel: 063-10 30 40

Karlskrona. Gerthsbo Trafikskola, http://10680.str.se, tel: 0455-186 96

Kungälv. Forsbergs Trafikskola, www.forsbergs-trafikskola.se, tel: 0303-133 43

Linköping. Ingelas För Körkort, www.ingelas.se, tel: 013-31 11 90

Lycksele. Inlandets Trafikskola, www.inlandetstrafikskola.se, tel: 0950-104 30

Malmö. Wendels Trafikskola, www.wendelstrafikskola.se, tel: 040-611 01 39

Mellansel. Mellansel Folkhögskola, www.mellansel.fhsk.se, tel: 0661-65 44 00

Sjöbo. STS Trafikskola, www.ststrafikskola.se, tel: 0416-170 01

Skurup. STS Trafikskola, www.ststrafikskola.se, tel: 0411-397 50

Stockholm. Din Körskola AB, www.dinkorskola.se, tel: 08-410 699 50

Säter. Trafikcenter i Dalarna, www.trafikcenter.nu, tel: 0225-534 30

Södertälje. Centralens Trafikskola, www.centralenstrafikskola.se,
tel: 08-550 338 00

Uddevalla. Körcoachen, www.korcoachen.se, tel: 0701-716679

Västervik. Västerviks Trafikskola, tel: 0490-12085

Växjö. Davidsons trafikskola, www.davidsons-trafikskola.se, tel: 0470-137 21
Ljungkvists trafikskola, www.ljungkvist-trafikskola.nu, tel: 0470-711813

Ängelholm. Affes trafikskola, www.affes.se, tel. 0431-17800

Örebro. City Trafikskola (Europa Trafikskola), www.europatrafikskola.se,
tel. 019-27 27 70

Örebro. Ottossons Trafikskola, www.ottossons.nu, tel. 019-611 68 00

 

Mer information om att körkort med NPF hittar ni hos Riksförbundet Attention och projektet Körkortskoll

Annons